Điều này rất bình thường

Điều này rất bình thường. Chẳng có gì là cao siêu cả. Võ sĩ đấu đài bị đấm một quả thấy sao nổi đầy trời. Nhưng hai giây sau là phải quên nó ngay, tập trung vào “lúc này” của trận đấu để đấu tiếp. Không rảnh rỗi đâu mà nhớ cú đấm kia.
Nghệ thuật sống khỏe sống mạnh là vậy đó. Làm sai thì ăn năn, hối lỗi, chỉnh sửa gì đó, rồi quên nó đi, bắt đầu lại với tấm bảng sạch.
Đừng đi qua cuộc đời với 20 bao tải trên lưng, mỗi bao chứa toàn là rác mà mình đã xả từ 30 năm trước.
Chúc các bạn thường xuyên làm lại với tấm bảng sạch, bắt đầu cho những ngày đầu năm 2017 này <3 See Translation