Đi khám bệnh cho con

Đi khám bệnh cho con. Ông bác sĩ đòi chụp x quang, MRI… rồi, ông ngồi bóp thái dương, suy nghĩ… chẳng nói gì, ông phán cho một vài loại thuốc, mà cứ có cảm tưởng hình như không đâu vào đâu… cho con uống thuốc mà cứ lo lo… thấy con cũng bớt. Tái khám, lại gặp một bà bác sĩ, lại xem x quang, lại xem hình MRI, lại ngồi bóp thái dương… Bà bảo chắc là cái lần gần đây em bị té cho nên cơ cổ bị tổn thương, chứ đã loại trừ hết tất cả các trường hợp nguy hiểm rồi thì gia đình yên tâm… còn trường hợp này thì chắc phải ba đến sáu tháng mới có thể khỏi hoàn toàn… nghĩa là không cần uống thêm thuốc hả bác sĩ? Không cần! Nếu gia đình chưa yên tâm thì có thể khám thêm một vài chuyên khoa khác như ngoại hoặc răng hàm mặt… tôi sẽ chỉ định thêm… Cám ơn bác sĩ! Đôi khi trong cuộc sống, người ta chỉ cần một lời giải thích cho rõ ràng, thấu đáo vậy thôi! Chắc không cần phải khám thêm một chuyên khoa nào khác đâu! Cám ơn cô!?…

Comments are closed.