Đây là băng tiếng Chương trình thời sự

Đây là băng tiếng Chương trình thời sự- chuyện mục Sự kiện và bàn luận của VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam.
Sau mấy giây nhạc dạo hay cồn cào đầy chất khiêu vũ hoang dã Mỹ la tinh là cuộc trao đổi giữa phóng viên và khách mời về Cục Chương: Đanh thép, chính xác, rõ ràng từng từ một.
Nói thật, đến thế này mà Chương vẫn ôm Cục và Bộ chủ quản vẫn chưa cách chức thì như VOV nói: Không lẽ liêm sĩ của công chức lại trở nên xa xỉ? Nhưng để thể hiện rõ trách nhiệm quản lý, Bộ chủ quản bắt buộc phải xử lý thay thế Chương Cục như báo chí, dư luận xã hội đang nghiêm khắc yêu cầu.
(Hãy nghe theo cách của bạn)

Comments are closed.