Đang nghĩ mai k biết làm gì vì là ngày cả nước nghỉ

Đang nghĩ mai k biết làm gì vì là ngày cả nước nghỉ . Mình có siêng năng cũng k ai tiếp ứng. Đang hận cả thế giới vì những chuyện k đâu tông thẳng vào tấm thân nhỏ bé đầy thịt mỡ này thì……
Chiều tới nhận được quà . Nó như cơn mưa dịu hẳn mọi phiền phức trong lòng. Đời đẹp hẳn. Không khí dễ chịu bội phần. Thế là bắt đầu hành trình mặc kệ thế giới. E ôm sách. Hứa k phiền ai !
Cảm ơn e luôn nhớ đến chị!
thấy sến quá nhưng vẫn muốn nói