Đan quạt

Đan quạt, mang đồ truyền thống Hanbok, tập muối kim chi, viết thư pháp, học nhảy và chơi tro chơi… là tất cả những gì bạn có the làm khi tham gia sự kiện “giao lưu văn hoá Viet – Han” tại cong ty du học Hatico Ha tĩnh vào ngay 24.8.2017.
Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời khi đến với sự kiện này.
See Translation

17 thoughts on “Đan quạt

  1. Dì Bích Nhã kỳ nhớ gửi sách cho ông bà sang tặng dượng béo với sách cổ tích tặng cún nha

  2. Chúc mừng sự kiện “giao lưu văn hoá Viet – Han” tại cong ty du học Hatico Ha tĩnh vào ngay 24.8.2017. Tổ chức thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *