Đan quạt

Đan quạt, mang đồ truyền thống Hanbok, tập muối kim chi, viết thư pháp, học nhảy và chơi tro chơi… là tất cả những gì bạn có the làm khi tham gia sự kiện “giao lưu văn hoá Viet – Han” tại cong ty du học Hatico Ha tĩnh vào ngay 24.8.2017.
Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời khi đến với sự kiện này.
See Translation

Comments are closed.