Cựu sinh viên chuyên ngành Hán Nôm chém gió về tinh thần Khởi nghiệp với sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cựu sinh viên chuyên ngành Hán Nôm chém gió về tinh thần Khởi nghiệp với sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả: Khi đi về nghe mấy cháu sinh viên nữ nói nhỏ với nhau: Chú ấy quá đẹp trai ^^

Comments are closed.