Cuộc đời này thỉnh thoảng cứ thử thách lòng kiên nhẫn của người ta 1 cách ghê gớm

Cuộc đời này thỉnh thoảng cứ thử thách lòng kiên nhẫn của người ta 1 cách ghê gớm, như kiểu ghế nhất định không chịu mông, bu lông không chịu ốc vít ý.
Nhưng, thôi được, miễn là mày cứ nở hoa chi chít như này đi, an ủi cái nhãn quan lệch lạc và một đầu óc quá nhiều thứ ù ù cạc cạc như tao đi, thế coi như cũng là chúng ta đã đạt được 1 thỏa thuận tâm linh tốt đẹp. Nhở!
P/s: Bạn Thỉ là fan cuồng của cái hồ nước cơ quan. Chỉ trong 1 cái khoảnh con con, hoa lúc nào cũng tóe loe, cá cũng nào cũng vẫy vùng hớn hở, và Thỉ lúc nào cũng như con dở, đi qua là thế nào cũng đần mặt ra ngắm nhìn.

Comments are closed.