Cục cưng của tui đang còn ốm mà chụp hình vẫn cứ tươi roi rói Yêu lắm luôn í

Cục cưng của tui đang còn ốm mà chụp hình vẫn cứ tươi roi rói Yêu lắm luôn í. Nó mà xấu 1 tí tui chì chiết cho mà phải đẹp, phải thơm, phải sang
Cứ xem xe đi, rồi mẹ T sẽ mua cho Ka & Su vi vu, ha ha…
See Translation

Comments are closed.