Cục cưng của tui đang còn ốm mà chụp hình vẫn cứ tươi roi rói Yêu lắm luôn í

Cục cưng của tui đang còn ốm mà chụp hình vẫn cứ tươi roi rói Yêu lắm luôn í. Nó mà xấu 1 tí tui chì chiết cho mà phải đẹp, phải thơm, phải sang
Cứ xem xe đi, rồi mẹ T sẽ mua cho Ka & Su vi vu, ha ha…
See Translation

20 thoughts on “Cục cưng của tui đang còn ốm mà chụp hình vẫn cứ tươi roi rói Yêu lắm luôn í

  1. Chưa bàn! Anh Minh Khôi ảnh thích gì thì ảnh sẽ tự lo! Kg thì có mẹ Long Minh rồi

  2. C biết túi Gucci của Long Minh lâu rồi. Hôm nay mới thấy em í được đi cafe với mẹ Minh á Nhung Nguyễn

    1. Cục cưng của tui đó nàng! Ngoan lắm! Nhưng mà thi thoảng vẫn bị chửi tối tăm mặt mày đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *