Cho 1 ngày trọng đại:

Cho 1 ngày trọng đại:
– Chỉ những đứa điểm cao nó mới khoe, nên fb không đánh giá được điểm số, nên không phải hoang mang, chờ phổ điểm thì sẽ biết điểm tăng hay giảm
– Khoe hơn 40 con 9 văn và 150 con 8 trở lên là đủ (up date đến giờ này) 🙂 Cám ơn 99 🙂
See Translation

Comments are closed.