Chiều nay trời mát

Chiều nay trời mát, tầm từ 1.30, nhà báo nghèo sẽ trực tiếp bán sách và ký sách “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” cho mọi người ở hiệu “Sách mụ Hoa”, số 5 Đinh Lễ, Hà Nội. Nhà báo nghèo cũng giao lưu cùng mọi người trên khu phố đi bộ, không chỉ về sách.
Ngoài ra, mình cũng xin thông báo thêm là cuốn “Phút 90++” đã được tái bản xong và đã về đến hiệu sách Nhã Nam ở 59 Đỗ Quang. Hôm qua mình vừa kí tặng một lô sách “Phút 90++” ở đó xong. Ở đó hiện có đủ bộ ba sách của mình và đều có chữ kí rất nắn nót của mình…
#quanrachbansach

Comments are closed.