Chẳng may gặp phải mấy em Lan dễ tính (Lan Hoàng hậu

Chẳng may gặp phải mấy em Lan dễ tính (Lan Hoàng hậu – trên và Lan Hoàng điệp – dưới) thì chăm Lan là nhàn nhất quả đất. Mình cứ theo sách là: 2 tháng thay gói bón Lan 1 lần (50k/bịch 50 gói nhỏ mua chợ Bưởi), nhưng thực tế 1 năm giỏi lắm m thay đc 3 lần: 1 lần khi nhìn thấy nụ nhú ra, lần tiếp sau khi chơi xong cắt hết hoa tàn và may ra 1 lần chẳng may nhớ đc trong năm…Vậy thôi mà cứ vất lăn lóc sân thượng đến mùa bung lụa vậy nông dân sân thượng hài lòng lắm

Comments are closed.