CÁI CỤC NÀY LÀ CỤC GÌ

CÁI CỤC NÀY LÀ CỤC GÌ?
Cả một đất nước có bao nhiêu BỘ?
Mỗi BỘ có bao nhiêu CỤC?
Mỗi CỤC có bao nhiêu HÒN để tạo nên 1 cái CỤC…?
Việt Nam ta có 22 BỘ và 4 cơ quan ngang BỘ, còn CỤC thì có 38 TỔNG CỤC… các CỤC có tư cách pháp nhân là rách việc nhất!
Việc CỤC Nghệ Thuật Biểu Diễn lạm quyền ra văn bản cấp phép cho bài TIẾN QUÂN CA đã làm giới truyền thông nổi sóng!
Một bộ máy cồng kềnh hiện tại khiến cho quá nhiều lãnh đạo sáng cắp ô đi tối cắp về, nên chăng dẹp hẳn mấy cái HÒN cái CỤC đi cho rảnh nợ…
Cho về vườn hết mấy vị đó mà về nhà CỤC TA CỤC TÁC là hoàn hảo nhất, đừng có mà ngồi ở CỤC mà diễn với nhau, tốn tiền thuế của tui!
Cái CỤC đó là CỤC TA CỤC TÁC… ừ nhỉ, năm nay năm con Gà!

Comments are closed.