Vừa bị mấy anh dai trên phượt luôn chửi là xin đứng cạnh chụp nhờ ảnh với con Repsol ghẻ mà to mồm , Áu ổ ôiiii

Vừa bị mấy anh dai trên phượt luôn chửi là xin đứng cạnh chụp nhờ ảnh với con Repsol ghẻ mà to mồm Áu ổ ôiiii………!!!! ??? Lâu nay toàn đứng chụp nhờ khổ quá Cap lần này : Đổi…

Read more