~

~ Lý do xét cho cùng cũng chỉ để giải thích. Còn hiện thực mới là thứ phải giải quyết. Mở ngoặc, chỉ đàn ông mới là thứ giải sầu, hê hê. Ví dụ cụ thể. Người đàn ông làm…

Read more