Trong lớp chỉ có Anna (lớp 4) và 1 bạn nữa có điện thoại dù Anna chỉ dùng Nokia 1300 cũ nhưng Anna tranh thủ kinh doanh luôn

Trong lớp chỉ có Anna (lớp 4) và 1 bạn nữa có điện thoại dù Anna chỉ dùng Nokia 1300 cũ nhưng Anna tranh thủ kinh doanh luôn. Dưới 1 phút là 2K, chỉ báo “Vâng, Dạ, Mang đồ… bla…

Read more

Poll : Bạn nghĩ gì khi giáo sư giảng dạy đại học mặc quần đùi thuyết giảng trước sinh viên

Poll : Bạn nghĩ gì khi giáo sư giảng dạy đại học mặc quần đùi thuyết giảng trước sinh viên ? 1. Ủng hộ. 2. Phản đối. 3. Tùy. Poll này nhứn mạnh : việc ổng ăn mặc zẫy zẫy…

Read more