✈️10 kg thịt trâu khô sẽ lên máy bay về đồng bằng vào cuối tuần này

✈️10 kg thịt trâu khô sẽ lên máy bay về đồng bằng vào cuối tuần này….. Hàng Tết bị lên khủng khiếp lên khoảng 70-90k/kg nhưng em giữ khách đã báo đợt này đã báo chấp nhận giá để đảm…

Read more