Vài tựa báo ngày 3

Vài tựa báo ngày 3.5.2017. Một ngày nóng nực!
Trích báo NHÂN DÂN ra hôm nay: “…..Những sai phạm ở PVN và các cá nhân liên quan là rất nghiêm trọng, vừa làm thất thoát khối lượng lớn tài sản Nhà nước, vừa làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ và đội ngũ cán bộ của Đảng, không thể không xử lý, kỷ luật. Trách nhiệm đó thuộc về tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, nhất là người đứng đầu PVN giai đoạn để xảy ra vi phạm nêu trên…”.
(Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm).

15 thoughts on “Vài tựa báo ngày 3

  1. Và cả các nhà báo thường nghe sao đăng vậy, vui buồn theo dự báo thoi tiet, thiếu kiểm chứng, hu hu…

  2. Sáng ni ngang nhà anh Thăng
    Cổng đóng, cờ rủ, bót canh
    Không còn sĩ quan đứng gác
    Tình hình coi bộ rất căng.

  3. Học nhạc bao năm rồi giờ mới biết nốt thăng cũng bị giáng được, anh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *