Trên trang nhà Gs Mạc Văn Trang thấy ông kể cái Viện phòng chống ma túy mà ông là viện trưởng đang phải tiếp đoàn thanh tra rất đông với đầy đủ ban bệ

Trên trang nhà Gs Mạc Văn Trang thấy ông kể cái Viện phòng chống ma túy mà ông là viện trưởng đang phải tiếp đoàn thanh tra rất đông với đầy đủ ban bệ…..Họ đi thanh tra cái Viện tư nhân thuộc tổ chức phi chính phủ, chẳng tốn xu nào của nhà nước ấy thế nhưng nhiều nơi cần thanh tra thì họ hoặc không đến, hoặc làm qua quýt . Đây, hãy đọc để thấy bọn làm ăn trí trá này có món võ gì mà thoát đám thanh tra nhỉ:
TIÊN SƯ NÓ!
Tiên sư nó, nhà nước
Cấp vốn cho dân vay
Đóng tàu cá vỏ thép.
Thế mà được mấy ngày,
Nhiều tàu, giá chục tỉ,
Phải đắp chiếu nằm dài.
Vì thân tàu han rỉ,
Vì hỏng máy, hỏng đài…
Là vì, tiên sư nó,
Đáng lẽ dùng thép Hàn,
Thì chúng dùng thép Khựa.
“Nước mặn nên bị han”.
Là vì, tiên sư nó,
Động cơ phải mới nguyên,
Mà chúng tráo đồ rổm,
Chỉ để tiết kiệm tiền…
Tiên sư nó, thế đấy.
Thằng đóng gian đã đành.
Gian cả thằng giám định
Đủ các ban, các ngành.
Vậy là chúng cấu kết
Moi tiền dân Miền Trung,
Đúng lúc dân đang đói,
Bị dồn vào đường cùng.
Chờ xem, tiên sư nó.
Rồi sẽ hòa cả làng.
Chẳng ai chịu trách nhiệm.
Ôi, thời đại vinh quang!
( Thái Bá Tân )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *