Tại sao có tới 80% lượng tiền bán hàng

1  
Tại sao có tới 80% lượng tiền bán hàng
lại chỉ thuộc 20% số người bán hàng?
BẤT CỨ AI CŨNG PHẢI BÁN MỘT
THỨ GÌ ĐÓ TRONG ĐỜI
Người Tu sĩ bán niềm tin về Thượng đế. Người thầy giáo bán kiến thức. Nhà chính trị bán chính kiến về xã hội. Người kinh doanh bán sản phẩm của họ. Và một con người bán tình yêu thương với những người xung quanh. Tại sao một số người bán hàng rất “chạy” trong khi nhiều người khác lại “ế ẩm”, mặc dù giữa họ không có mấy khác biệt về vị trí bán hàng, mặt hàng bán?
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *