Kết thúc chương trình 3 ngày nghỉ lễ của một dza đình dzất nhân văn chả biết j chỉ biết ăn

Kết thúc chương trình 3 ngày nghỉ lễ của một dza đình dzất nhân văn chả biết j chỉ biết ăn. Lê la cafe ăn sáng, ăn trưa dzồi cuối ngày lại quay trở về cái máng nhợn cũ í.…

Read more