Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian làm lãnh đạo Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã chi hàng trăm tỷ VND cho “đối ngoại”

Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian làm lãnh đạo Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã chi hàng trăm tỷ VND cho “đối ngoại”, vậy Đinh La Thăng trong 6 năm làm Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã chi bao nhiêu tiền cho “đối ngoại”????
“Lúa” của toàn dân giao cho “lũ chuột đồng” quản lý, đất nước này không nghèo mới lạ.

11 thoughts on “Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian làm lãnh đạo Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã chi hàng trăm tỷ VND cho “đối ngoại”

  1. “Bị cáo Sơn khai chi đối ngoại ở dịp tết là tấm lòng của doanh nghiệp cả năm. Do vậy, thời gian bị cáo làm Tổng Giám đốc PVN chi lãi ngoài từ 50 triệu đến 200 triệu cho lãnh đạo. Số tiền chia ra từ các chức mỗi năm PVN phải chi từ 30-50 tỉ đồng kéo dài nhiều năm từ 2011-2014 trong giai đoạn ông làm lãnh đạo.” – Trích nld.com.vn

 1. nói gì thì cũng nên nghĩ và kiểm tra tài liệu. Ông Sơn bị xét xử về những việc làm khi là TGD Oceanbank…Còn khi làm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí thì không có sai phạm gì phải xử lý

  1. Cảm ơn anh! Tôi đã sửa.
   “Bị cáo Sơn khai chi đối ngoại ở dịp tết là tấm lòng của doanh nghiệp cả năm. Do vậy, thời gian bị cáo làm Tổng Giám đốc PVN chi lãi ngoài từ 50 triệu đến 200 triệu cho lãnh đạo. Số tiền chia ra từ các chức mỗi năm PVN phải chi từ 30-50 tỉ đồng kéo dài nhiều năm từ 2011-2014 trong giai đoạn ông làm lãnh đạo.”
   http://nld.com.vn/…/cuu-chu-tich-pvn-nguyen-xuan-son…

  1. “Bị cáo Sơn khai chi đối ngoại ở dịp tết là tấm lòng của doanh nghiệp cả năm. Do vậy, thời gian bị cáo làm Tổng Giám đốc PVN chi lãi ngoài từ 50 triệu đến 200 triệu cho lãnh đạo. Số tiền chia ra từ các chức mỗi năm PVN phải chi từ 30-50 tỉ đồng kéo dài nhiều năm từ 2011-2014 trong giai đoạn ông làm lãnh đạo.” – Trích nld.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *