Nếu không chấp nhận bị “móc túi vô lý” trong nay mai và phận “công dân thất bại”

Nếu không chấp nhận bị “móc túi vô lý” trong nay mai và phận “công dân thất bại”, các bạn hãy ký online Kiến nghị này. Một triệu chữ ký sẽ buộc Chính Phủ và Quốc Hội suy xét!
Nhiều người nghĩ rằng, ký Kiến nghị chẳng có ý nghĩa gì, vì Chính Phủ thiếu tiền, Quốc hội phải chiều lòng hoặc đơn giản chẳng vị có thẩm quyền nào để ý. Đây là những suy nghĩ của những người theo chủ nghĩa thất bại và chấp nhận “phận nô lệ” .
Cách đây gần 1 năm, hàng nghìn bạn khởi nghiệp và các chuyên gia đã cùng nhau ký Kiến nghỉ huỷ bỏ điều 292 Bộ Luật Hình Sự 2015, kết quả đến nay về cơ bản Chính phủ và Quốc hội đã chấp nhận Kiến nghị này, dù có khá nhiều thế lực vận động giữ lại điều 292 này.
Vụ Đồng Tâm gần đây chứng minh, nếu người dân “đồng tâm”, kết quả sẽ đến.
Vụ tăng thuế BVMT đối với xăng lên 8000 đồng/ 1 lít, ảnh hưởng đến hầu hết người dân và doanh nghiệp, đi ngược lại với chính chủ trương của Chính Phủ Kiến Tạo, “năm 2017 là năm giảm phí cho doanh nghiệp”. Nếu có một Kiến nghị 1 triệu người ký, sẽ có sức nặng kinh khủng, gây áp lực để Chính Phủ và Quốc Hội cân nhắc, để huỷ bỏ Đề xuất tăng thuế vô lý này.
Nếu các bạn không muốn thêm gánh nặng thuế vô lý này trong nay mai, xin mời các bạn ký bản Kiến nghị này, theo liên kết dưới đây.

7 thoughts on “Nếu không chấp nhận bị “móc túi vô lý” trong nay mai và phận “công dân thất bại”

  1. Tốc độ tăng chữ kí chậm lắm ạ. Luật sư thu thập được nhiều chữ kí chưa ạ? Đề nghị các bạn ctv công bố con số chữ kí mình đã thu thập để mọi người còn có động lực.

  2. Bạn vào đây, kéo xuống dưới có hướng dẫn kí tên, nếu k dc thì cmt, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *