Bài này nhìn trời qua ống

Bài này nhìn trời qua ống. Chẳng ai đánh tráo khái niệm cả, mà người ta chán ngán cảnh cái đầu đuổi bắt cái đuôi, thằng đẻ ra thể chế trộm cướp và tạo đặc quyền cho bọn trộm cướp thì lầm ầm ĩ chuyện đánh trộm. Và dân ngu hý hửng phen này bọn chuột sẽ bị trừng trị. Chẳng lấy lại được xu nào, chỉ là thay những thằng trộm khác dây ( thân Mỹ thân Tàu rồi độc tài dân chủ ) bằng thằng trộm trong dây để nó chia tiền ăn trộm cho mình và đánh lạc hướng dân ngu, cho đám đố kỵ tiền hả dạ mà quên béng tội thằng đẻ ra lũ trộm. Chống tham nhũng như trò mèo lừa trẻ con là vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *