Mỗi lần xem lại những tập phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 1 bao nhiêu kỷ niệm của 15 năm trước lại ùa về

Mỗi lần xem lại những tập phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 1 bao nhiêu kỷ niệm của 15 năm trước lại ùa về. Cuộc đời của #Trúc đã gặp rất nhiều thăng trầm, luôn bị những kẻ xấu…

Read more