Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian làm lãnh đạo Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã chi hàng trăm tỷ VND cho “đối ngoại”

Nguyễn Xuân Sơn trong thời gian làm lãnh đạo Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã chi hàng trăm tỷ VND cho “đối ngoại”, vậy Đinh La Thăng trong 6 năm làm Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí…

Read more