Thái độ “không bất ngờ” của Đại diện Triều Tiên trước bài phát biểu của TT Trump

Thái độ “không bất ngờ” của Đại diện Triều Tiên trước bài phát biểu của TT Trump Dường như đã biết được Tổng thống Trump sẽ đề cập đến vấn đề gì trong phiên họp của Đại Hội đồng Liên…

Read more