Chị em nào mới sinh âm đạo bị giãn rộng muốn se khít và làm hồng trở lại như thời con gái

  Chị em nào mới sinh âm đạo bị giãn rộng muốn se khít và làm hồng trở lại như thời con gái… Các mẹ bị viêm nhiễm, nấm ngứa, bị rong khí hư, huyết trắng… mà dùng thuốc mãi…

Read more