Cũng nhiều lần cố gắng đặt mình vào vị thế của những người ra quyết định để biện hộ cho những lý do “phát triển kinh tế đúng chủ trương

Cũng nhiều lần cố gắng đặt mình vào vị thế của những người ra quyết định để biện hộ cho những lý do “phát triển kinh tế đúng chủ trương, đường lối…” nhưng đều không thể thông cảm được. Những…

Read more

Lỗi ở trên là việc bạn đã không cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi đăng ký tài khoản

Lỗi ở trên là việc bạn đã không cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi đăng ký tài khoản. Trầm trọng hơn, nếu bạn lấy nguyên thông tin cá nhân người khác để tạo tài khoản, số tiền…

Read more

Vì mình nhìn bên ngoài ko giống ng VN nên đi lại ở phố cổ luôn gặp mấy ng thất đức như vậy

Vì mình nhìn bên ngoài ko giống ng VN nên đi lại ở phố cổ luôn gặp mấy ng thất đức như vậy. Nhưng một nỗi là họ ko biết là mình có thể hiểu tiếng Việt nên có bao…

Read more

Với một người muốn ra đi thì trăm câu hỏi vạn câu thương thì cũng đều là dư thừa

Với một người muốn ra đi thì trăm câu hỏi vạn câu thương thì cũng đều là dư thừa. Có đôi khi một cuộc tình kết thúc, không phải vì bạn không đủ tốt, mà đôi khi cái tốt của…

Read more